KIỂM TRA ĐẦU VÀO IELTS SUCCESS

Kiểm tra đầu vào miễn phí

Mọi hành trình chinh phục IELTS của bạn đều phải bắt đầu từ bước đi đầu tiên là Kiểm tra đầu vào để xác định chính xác trình độ và lên được lộ trình học hiệu quả cho bạn.

Bài kiểm tra gồm có 2 phần:

  • Phần 1: Kiểm tra Nghe - Ngữ pháp - Đọc trong khoảng 45 phút
  • Phần 2: Kiểm tra Nói 1-1 với giáo viên của IELTS Success

 

Kiểm tra trình độ tại : Bài kiểm tra trình độ IELTS SUCCESS