Khi phân tích biểu đồ và số liệu trong IELTS Writing Task 1, nếu các bạn không tỉnh táo, đôi khi sẽ mắc phải những lỗi khá phổ biến khiến bài viết của bạn không thể đạt điểm cao hơn mức band 6. Hãy cùng IELTS SUCCESS điểm lại những lỗi thường gặp để có thể tránh và nâng cao điểm số phần viết của bạn.


Viết phần tổng quan không rõ ràng

Sau phần mở bài, câu tổng quan cần nêu lên các đặc điểm nổi bật nhất của các thông tin và số liệu trong biểu đồ. Tuy nhiên, không ít bạn lại viết câu tổng quan khá chung chung. Hãy nhớ rằng bạn không cần phân tích chi tiết và số liệu cụ thể trong câu tổng quan nhưng hãy đảm bảo bạn cần nêu bật được xu hướng tăng, giảm hay dao động hay như mối tương quan chính giữa các chỉ số với nhau.

Viết về mọi số liệu được hiển thị trong biểu đồ

Hãy nhớ rằng trong đề bài luôn có câu

"Summarize the information by selecting and reporting the main ideas" (Tóm tắt thông tin và phân tính các ý chính}.

Do đó bạn đừng sa đà vào liệt kê và so sánh tất cả các số liệu mà chỉ nên chọn những thông tin quan trọng nhất để phân tích.


Hãy nghĩ đơn giản

Nhiều bạn rơi vào tình trạng phức tạp hóa khi phân tích các số liệu của biểu đồ. Bạn chỉ có 20 phút không nhiều để viết 150 từ nên đừng hãy suy nghĩ thật đơn giản, hãy chọn ra những xu hướng chính nhất của thông tin và số liệu để đề cập và so sánh.

Sắp xếp cấu trúc bài viết không logic

Cấu trúc cho bài viết Wrting task 1 luôn gồm 4 đoạn như sau:

Đoạn 1: Giới thiệu

Đoạn 2: Tổng quan

Đoạn 3: Phân tích đặc điểm chính 1

Đoạn 4: Phân tích đặc điểm chính 2

Hãy luôn đi theo cấu trúc này để đảm bảo các ý tưởng trong bài của bạn được sắp xếp một cách chặt chẽ và hợp lý.


Phân tích số liệu không chính xác

Khi miêu tả xu hướng và các sự thay đổi về các con số, bạn cần sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng một cách chính xác.

Không ít bạn cố sử dụng những câu hoặc từ vựng mà bạn không thực sự hiểu rõ dẫn đến thông tin phân tích bị sai lệch và làm điểm bài viết của bạn bị giảm xuống.