Table Completion - Điền từ vào bảng biểu là một dạng biến thể của Gap Filling. Đây là dạng câu hỏi rất phổ biến trong bài thi IELTS Reading. Bạn hãy nắm thật chắc các bước làm bài bên dưới để có thể hoàn thành được bài đọc một cách hiệu quả trong thời gian nhanh nhất.

 1. Đọc kỹ câu hỏi và hướng dẫn

Hãy đọc kỹ phần hướng dẫn để nắm được yêu cầu của đề bài như:

- Số lượng từ được phép điền là 1 từ, 2 từ hay 3 từ

- Các từ cần điền được cho sẵn hay là từ bạn cần tìm trong bài đọc hay là từ bạn phải tự nghĩ ra (Ví dụ trong bài đọc từ mang nội dung cần điền là động từ thì khi điền vào bảng, bạn phải chuyển đổi thành danh từ để phù hợp với ngữ pháp của câu.)

 2. Xác định các dạng từ cần điền

Hãy đọc bảng biểu trước khi đọc đoạn văn để có thể:

- dự đoán được các từ cần điền là danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ để tìm ra từ thích hợp trong bài đọc một cách nhanh nhất.

- đoán nghĩa của các từ cần điền (nếu có thể) dựa vào các từ xung quanh

- xác định các từ khóa quan trọng như số, tên riêng.... và gạch chân các từ này để làm dấu hiệu tìm nội dung tương ứng trong bài đọc.

 3. Đọc bài và tìm từ tương ứng

Dựa vào các từ khóa trong phần bảng biểu để tìm phần thông tin trùng khớp trong đoạn văn từ đó đọc kỹ đoạn văn để tìm ra từ chính xác cần điền vào bảng biểu.

 4. Kiểm tra lại kỹ câu trả lời

hãy đảm bảo rằng câu trả lời của bạn cần chính xác về:

- chính tả: viết đầy đủ các ký tự

- dạng từ: danh từ là số ít hay số nhiều, động từ có cần chia hay không

- ngữ pháp: từ đó đặt trong câu ở phần bảng biểu đã chuẩn về mặt ngữ pháp hay chưa và đóng vai trò làm thành phần nào trong câu như: chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, trạng ngữ.

Bạn hãy thực hành bài tập bên dưới để áp dụng thành thục các kỹ năng làm bài Table Completion - Hoàn thành bảng biểu mà IELTS SUCCESS đã chia sẻ bạn nhé.

 Luyện tập

 THE WORLD’S FRIENDLIEST CITY

  A team of social psychologists from California has spent six years studying the reactions of people in cities around the world to different situations. The results show that cities where people have less money generally have friendlier populations. Rio de Janeiro in Brazil, which is often known for its crime, comes out top, and the capital of Malawi, Lilongwe, comes third.

 But what makes one city friendlier than another? The psychologists from California State University say it has got more to do with environment than culture or nationality.

They carried out a study into the way locals treated strangers in 23 cities around the world. The team conducted their research through a series of tests, where they dropped pens or pretended they were blind and needed help crossing the street.

The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life such as Rio. While they were there, researchers received help in 93 percent of cases, and the percentage in Lilong we was only a little lower. However, richer cities such as Amsterdam and New York are considered the least friendly. Inhabitants of Amsterdam helped the researchers in 53 percent of cases and in New York just 44 percent. The psychologists found that, in these cities, people tend to be short of time, so they hurry and often ignore strangers.

 

Complete the table below.

Choose ONE WORD from the passage for each answer.

City

Positive aspects

Negative aspects

% of help received

Rio de Janeiro

•friendly inhabitants

•more (1)……… lifestyle

•People don’t have so much (2) ……..

•Has reputation for (3) ………….

93%

Amsterdam and New York

• richer

People ...

•have little (4) …………….

•don’t pay attention to (5)………..

Amsterdam: 53% New York: 44%

Đáp án

1. relaxed

2. money

3. crime

4. time

5. strangers