Dạng bài "Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành tóm tắt” rất thường xuyên xuất hiện trong bài thi đọc hiểu IELTS. Dạng bài này được đánh giá có độ khó trung bình vì các thông tin cần điền đều có các từ khóa - key words rõ ràng trước và sau chỗ trống. Tuy nhiên, nếu không nắm được các bước làm bài hiệu quả thì bạn cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Hãy cùng IELTS SUCCESS tăng tốc tìm câu trả lời cho dạng bài này trong thời gian nhanh nhất thông qua các bước làm bài hiệu quả bên dưới.


Yêu cầu:
Hoàn thành một đoạn tóm tắt bằng cách điền các từ vào chỗ trống, các từ có thê xuất hiện trong bài đọc hoặc được cho sẵn trong đề bài.

Các bước làm bài:
- Đọc lướt toàn bộ phần tóm tắt xác định xem đó là tóm tắt của toàn bài hay chỉ là một đoạn. Nếu là tóm tắt toàn thì trong lúc làm các câu hỏi khác, cũng đối chiếu lại luôn vào phần tóm tắt để điền từ thích hợp luôn đỡ mất thời gian quay lại đọc bài. Nếu là tóm tắt một đoạn thì chỉ cần chú ý vào đoạn đó để tìm ra từ thích hợp điền vào phần chỗ trống trong đoạn tóm tắt.
- Đọc kỹ câu hỏi xem số lượng từ cần điền là 1 từ, 2 từ hay 3 từ.
- Xác định các dạng từ cần điền với từng chỗ trống như là Danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ.
- Lựa chọn một vài từ khóa dễ tìm như tên riêng, tên địa danh, thuật ngữ để có thể nhanh chóng tìm kiếm phần thông tin trùng khớp trong bài đọc.
- Lưu ý ngữ pháp của từ cần điền vào chỗ trống. Nếu từ xuất hiện trong bài là dạng quá khứ của một động từ nào đó, ví dụ understood nhưng về mặt ngữ pháp, trong summary cần có một động từ nguyên thể thì phải chuyển động từ quá khứ về dạng nguyên thể.

Hãy cùng thực hành các chiến thuật làm bài bên dưới để tăng tốc tìm câu trả lời cho bài đọc bên dưới bạn nhé.


Questions 1-7
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Rubik’s Cube
Originally named the (1)....... , Rubik’s Cube consists of a number of smaller cubes organised in (2)...... .
The smaller cubes can be twisted in almostany way, though not (3)........ . The Cube’s (4) ........ is shaped in a way that allows the smaller cubes to move smoothly. Each side of the smaller cubes has a different colour, and the aim of the puzzle is to organise the cubes so that the colours on the sides of the large cube are (5) ........
The manufacturers of the puzzle changed the name of the Cube to the name of its (6) ....... it has now sold more than any other (7) ....... in the world.

Rubik’s Cube - How the puzzle achieved success

Erno Rubik first studied sculpture and then later architecture in Budapest, where he went on to become a teacher of interior design. It was while he was working as a teacher that he began the preliminary work on an invention that he called the ‘Magic Cube'.

Rubik was inspired by geometric puzzles such as the Chinese tangram, a puzzle consisting of various triangles, a square and a parallelogram which can be combined to create different shapes and figures. However, unlike the tangram, which is two- dimensional, Rubik was more interested in investigating how three-dimensional forms, such as the cube, could be moved and combined to produce other forms.

His design consisted of a cube made up of layers of individual smaller cubes, and each smaller cube could be turned in any direction except diagonally. To ensure that the cubes could move independently, without falling apart, Rubik first attempted to join them together using elastic bands. However, this proved to be impossible, so Rubik then solved the problem by assembling them using a rounded interior. This permitted them to move smoothly and easily. He experimented with different ways of marking the smaller cubes, but ended up with the simple solution of giving a different colour to each side. The object was to twist the layers of small cubes so that each side of the large cube was an identical colour.

Rubik took out a patent for the Cube in 1977 and started manufacturing it in the same year. The Cube came to the attention of a Hungarian businessman, Tibor Laczi, who then demonstrated it at the Nuremberg Toy Fair. When British toy expert Tom Kremer saw it, he thought it was amazing and he persuaded a manufacturer, Ideal Toys, to produce 1 million of them in 1979. Ideal Toys renamed the Cube after the toy’s inventor, and in 1980, Rubik’s Cube was shown at toy fairs all over the world. It won that year’s prize in Germany for Best Puzzle. Rubik’s Cube is believed to be the world’s best-selling puzzle; since its invention, more than 300 million Cubes have been sold worldwide.

ĐÁP ÁN
1. Magic Cube
2. layers
3. diagonally
4. interior
5. identical
6. inventor
7. puzzles