Liking questions - các câu hỏi về sở thích rất phổ biến trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Lưu lại công thức vàng cho câu trả lời bên dưới để xử lý câu hỏi dạng này "nhẹ như lông hồng" bạn nhé.

 Hãy tham khảo một câu trả lời bên dưới:

- Do you like animals?

- Yes, I like animals. I like cats and dogs because they are very lovely.

Vâng, tôi thích động vật. Tôi thích mèo và chó vì chúng rất đáng yêu.

Nếu bạn đưa ra câu trả lời tương tự thì mức điểm bạn nhận được chỉ khoảng ở band điểm 5 vì bạn mới chỉ tập trung vào phần nội dung mà không thể hiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.

Hãy làm theo các bước bên dưới để nâng band điểm của mình trên mức 6.0.


1. Vận dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau để nói về sở thích thay vì lặp lại động từ "Like" ở phần câu hỏi của giám khảo:

-I'm fairly/ pretty keen on...

-I'm really into...

-I'm quite a big fan of...

-I simply adore...

-I'm quite enthusiastic about…

-I’m crazy about ….

-I’m interested in

-I really enjoy doing st

2. Phát triển phần nói của mình theo các bước như sau để tăng tính logic và liên kết giữa các câu.

-Bước 1: Trả lời câu hỏi

-Bước 2: Đưa ra ý 1 và giải thích

-Bước 3 Đưa ra ý 2 và giải thích

Bạn hãy tham khảo câu trả lời mẫu bên dưới:

- Bước 1: Trả lời

Yes, I am quite keen on animals.

- Bước 2: Đưa ra ý 1 và giải thích

I am really into domestic pets like dogs as I adore their loyalty and companionship.

- Bước 3 Đưa ra ý 2 và giải thích

In addition to dogs, I'm also passionate about endangered species like dolphins. This is because they remind me of the responsibility for wildlife protection.


Câu trả lời hoàn chỉnh:

Yes, I am quite keen on animals.

I am really into domestic pets like dogs as I adore their loyalty.

In addition to dogs, I'm also passionate about endangered species like dolphins. This is because they remind me of the responsibility for wildlife protection.

Vâng, tôi khá quan tâm đến các loài động vật.

Tôi thực sự yêu thích các nuôi trong nhà như chó vì tôi thích sự trung thành của chúng.

Ngoài ra, tôi cũng đam mê các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo. Điều này là do chúng nhắc nhở tôi về ý thức trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã.

Trong phần câu trả lời này bạn có thể thấy các từ vựng diễn đạt sở thích được sử dụng rất linh hoạt và phong phú như:

-keen on

-into

-adore

-passionate about

Các bạn hãy thực hành các câu hỏi bên dưới cho phần Speaking part 1 bằng cách vận dụng các cách diễn đạt về sở thích một cách đa dạng và công thức vàng cho câu trả lời như trên.

-What food do you like?

-Do you like reading?

-What do you like about your hometown?

-Do you like listening to music?

-Do you like shopping?

-What do you like about your studies/ job?