Nếu bạn mới luyện IELTS và đang phải vật lộn với kỹ năng Speaking vì thiếu ý tưởng, thiếu từ vựng, thiếu ngữ pháp thì hãy "bỏ túi” ngay cuốn ebook với công thức trả lời cho 10 loại câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1.

 

1. Do you + Verb?

2. Are you good at Noun / V-ing?

3. Did you + Verb + as a child?

4. Do you prefer A or B?

5. Do you think + Noun + is important?

6. Which + Noun+ is popular in your country?

7. Wh-/ How Often Questions

8. Do you like + Noun?

9. Is there + Noun + that you don’t like?

10. Would you like to + Verb?

 DOWNLOAD EBOOK 10 CÔNG THỨC IELTS SPEAKING PART 1 TẠI ĐÂY