Trong IELTS Speaking Part 1, Fish & Fishing là một chủ đề khá lạ, có thể gây hoang mang cho các thí sinh chưa hề có bất cứ sự chuẩn bị nào.

IELTS SUCCESS sẽ cung cấp cho các bạn các từ vựng và chủ đề hữu ích cho chủ đề này được trình bày dưới dạng bản đồ tư duy mind map vô cùng cô đọng, súc tích, sinh động và dễ nhớ.
Nếu bạn có thể thực hành theo phương pháp mindmap này, chắc chắn bạn sẽ có khả năng lưu giữ từ vựng và ý tưởng dễ dàng và bền vững để có thể vận dụng một cách hiệu quả cho các câu hỏi Speaking Part 1 bên dưới:

  • Do you like eating fish?
  • How often do you eat fish?
  • Where can you see fish?
  • Why do people like keeping fish as pets?
  • Why do people go fishing?