HOMETOWN là một chủ đề "xưa như trái đất" nhưng vô cùng cơ bản và quan trọng trong IELTS Speaking Part 1 nên các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ cho chủ đề này nhé.

IELTS SUCCESS sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng và từ vựng đắt giá để vận dụng cho phần Nói với band 7.0, có thể miêu tả cho cả hometown ở khu vực thành thị cũng như khu vực nông thôn.

Các bạn hãy chuẩn bị thật tốt cho 3 câu hỏi cơ bản nhất về chủ đề HOMETOWN nhé:
- Where is your hometown?
- What do you like about your hometown?
- What do you dislike about your hometown?