Giao thông công cộng là một trong những chủ đề khá quen thuộc trong các topic IELTS Speaking Part 1. IELTS SUCCESS sẽ chia sẻ cùng các bạn những cụm từ vựng đắt giá cũng như những ý tưởng hữu ích để có thể diễn đạt một cách trơn tru về vấn đề này.

Hãy vận dụng những từ vựng và ý tưởng trong phần mindmap để luyện tập trả lời cho các câu hỏi sau bạn nhé.

  • What is the most popular type of public transportation in your country?
  • Do you prefer public or private transportation?
  • Are there any traffic problems in your area?
  • traffic jam during rush hour
  • What could be done to improve the transportation system in your area?