Technology – Công nghệ là chủ đề khá phổ biến trong phần thi Nói của IELTS. Đối với chủ đề này, bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn cho mình phần Speaking Part 2 về việc miêu tả một thiết bị công nghệ mà bạn thường xuyên sử dụng trong đó. Điện thoại di động – smart phone là một trong những vật dụng quen thuộc và có rất nhiều ý tưởng từ vựng để nói.

Trong bài viết bên dưới, cô Katie sẽ chia sẻ cùng các bạn phần chuẩn bị của một bạn học viên của IELTS SUCCESS với những cụm từ vựng đắt giá được in đậm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và vận dụng vào phần nói của mình.

Describe something you own which has improved your life.
You should say:
- how long you have had it
- when you use it
- what it looks like
and explain how it has improved your life.


I’m going to talk about my smartphone which is one of the most important gadgets in my life.

Last year, on the occasion of my 16th birthday, my mother gave me a very precious gift, which is an iPhone 6s. I have used it both in study and entertainment every day.

My smartphone is considered as one of my modern educational tools. Only with the phone connected to the Internet, I can access and surf webs to broaden my knowledge. For example, when there are lessons that I don’t understand in class, I can use it to search for lectures and videos online, which is really helpful.

Moreover, I can download a lot of games or books, music, movies and they are free. As a result, after tiring lessons, this will be a good way to relieve stress and get back my energy. For instance, when I do the housework with my mother, I regularly listen to my favorite songs. In addition, it helps me to keep in touch with my family and my friends. When I want to make contact with my classmates, I can text messages or make video calls and we can easily see each other’s faces.

In short, my phone has offered me a range of great benefits in my daily life. If I didn’t have it, it would be difficult for me to contact my near and dear friends and family members.

Tôi sẽ nói về điện thoại thông minh của mình, một trong những tiện ích quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Năm ngoái, nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của tôi, mẹ đã tặng tôi một món quà rất quý giá, đó là một chiếc iPhone 6s. Tôi đã sử dụng nó cả trong học tập và giải trí mỗi ngày.

Điện thoại thông minh được coi là một trong những công cụ giáo dục hiện đại của tôi. Chỉ cần chiếc điện thoại được kết nối với Internet, tôi có thể truy cập và lướt web để mở rộng kiến ​​thức của mình. Ví dụ, khi có những bài học mà tôi không hiểu được trên lớp, tôi có thể sử dụng điện thoại để tìm kiếm các bài giảng và video trực tuyến, điều này thực sự hữu ích.

Hơn nữa, tôi có thể tải xuống rất nhiều trò chơi hoặc sách, nhạc, phim và chúng đều miễn phí. Do đó, sau những bài học mệt mỏi, đây sẽ là một cách tốt để tôi có thể giải tỏa căng thẳng và lấy lại năng lượng. Chẳng hạn, khi làm việc nhà với mẹ, tôi thường xuyên nghe những bài hát yêu thích của mình. Ngoài ra, chiếc điện thoại còn giúp tôi giữ liên lạc với gia đình và bạn bè. Khi tôi muốn liên lạc với các bạn cùng lớp, tôi có thể nhắn tin hoặc thực hiện cuộc gọi video và chúng tôi có thể nhìn thấy mặt nhau một cách dễ dàng

Nói tóm lại, chiếc điện thoại đã cung cấp cho tôi một loạt các lợi ích tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày. Nếu tôi không có nó, tôi sẽ thấy rất khó khăn trong việc liên lạc với những thành viên gia đình và những người bạn bè thân thiết.

important gadgets:các vật dụng quan trọng

to be considered as:được coi như là gì

access and surf webs: tiếp cận và lướt web

search for lectures and videos online: tìm kiếm các bài giảng và video online

download: tải về

relieve stress: giải tỏa stress

get back energy:lấy lại năng lượng

keep in touch with: giữ liên lạc

make contact with: liên lạc

text messages: gửi tin nhắn

make video calls: gọi điện bằng video

offer sb st:cung cấp cho ai cái gì

near and dear friends: những người bạn thân thiết