Nếu bạn nhận được topic trong phần thi Nói IELTS yêu cầu miêu tả về một website thì bạn sẽ nói về website nào? Bạn có thể lựa chọn những trang web mà bạn yêu thích như một trang báo online bạn hay đọc, trang TED talk nếu bạn thường xuyên luyện nghe ở trang ngày, Google, Instagram hay Facebook.

Hôm nay cô Katie IELTS SUCCESS sẽ chia sẻ cùng bạn phần chuẩn bị về chủ đề Facebook, bạn hãy tham khảo cách triển khai ý cũng như các từ vựng hữu ích để có thể vận dụng vào bài Nói của mình thật tốt nhé.

Describe a website on the Internet that you use regularly.

You should say:

  • What sort of website it is
  • what you use it for
  • what you like and dislike about it

and explain why you use it regularly.

Cách triển khai ý tưởng:

-Mở bài sẽ giới thiệu về Facebook là trang mình thường dùng hằng ngày

-Thông tin cơ bản về Facebook là trang mạng xã hội mà người dùng có thể chia sẻ hình ảnh, bình luận, chat, xem video và link đến các trang tin khác

-Sử dụng Facebook liên lạc với bạn bè người thân

-Mua sắm online trên Facebook dễ dàng thuận tiện, giúp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc

-Kết luận: quen sử dụng facebook hằng ngày, nếu thiếu sẽ thấy cô dơn trống trải. Tuy nhiên, thấy mình dành quá nhiều thời gian cho Facebook, cần hạn chế để tập trung vào những mối quan hệ hằng ngày trong đời sống thực tại.

Các cụm từ hay:

use on a daily basis: sử dụng hằng ngày

post comments: đăng bình luận

share photos: chia sẻ hình ảnh

have live chats: chat trực tiếp

watch short-form videos: xem các video ngắn

keep in touch with sb: giữ liên lạc với ai đó

reconnect with long-lost friends: liên lạc lại với những người bạn lâu không gặp

buddies: bạn bè

make purchases with a click of mouse: mua hàng chỉ với một click chuột

browse / access the website: xem thông tin trên trang web

latest happenings: những sự kiện mới nhất

virtual space: không gian ảo

play an important role in st/ doing st: đóng vai trò quan trọng trong việc gì đó

face-to-face relationships: những mối quan hệ trong đời sống thực

Bài tham khảo:


I am going to talk about Facebook, which is a popular social networking website I use on a daily basis.


Facebook is an ideal site where millions of users all over the world can post comments, share photos, have live chats, watch short-form videos and post links to interesting news.


I get benefits from the website in numerous ways. Firstly,Facebook is really important to me as it provides me with a good way to keep in touch or reconnect with long-lost friends. Although I can not meet my buddies regularly, I am still able to update their conditions via images, videos and comments posted on their personal status.


Moreover, I find it easy to do the shopping online on Facebook. There are thousands of advertisements on Facebook every day so that I can order food or buy necessary items online such as books, shoes and clothes. Then I can make my purchases with a click of my mouse, instead of wasting much time going from stores to stores.


Last but not least, browsing the website, I come to know about the latest happenings in the world. Actually, this has become a great virtual space where people share their significant events to let others know. It also plays an important role in promoting different local and international matters.


All in all, I really enjoy accessing the web every day as it seems to be my small society and I would feel so lonely and empty without it. However, sometimes I realize that I have spent too much time on it and should focus more on face-to-face relationships in my real life.


Bài dịch Tiếng Việt:

Tôi sẽ nói về Facebook, một trang web mạng xã hội phổ biến tôi sử dụng hàng ngày.

Facebook là một trang web lý tưởng nơi hàng triệu người dùng trên toàn thế giới có thể đăng bình luận, chia sẻ ảnh, trò chuyện trực tiếp, xem video dạng ngắn và đăng liên kết đến các tin tức thú vị.

Tôi nhận được lợi ích từ Facebook theo nhiều cách. Thứ nhất, Facebook thực sự quan trọng đối với tôi vì nó cung cấp cho tôi một cách tốt để giữ liên lạc hoặc kết nối lại với những người bạn đã lâu không gặp. Mặc dù tôi không thể gặp bạn bè thường xuyên, tôi vẫn có thể cập nhật tình trạng của họ thông qua hình ảnh, video và bình luận được đăng trên trạng thái cá nhân của họ.

Hơn nữa, tôi thấy thật dễ dàng để mua sắm trực tuyến trên Facebook. Có hàng ngàn quảng cáo trên Facebook mỗi ngày để tôi có thể đặt thức ăn hoặc mua các mặt hàng cần thiết trực tuyến như sách, giày và quần áo. Do đó, tôi có thể thực hiện giao dịch mua hàng của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột, thay vì lãng phí nhiều thời gian rong ruổi từ cửa hàng đến cửa hàng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, truy cập vào Facebook, tôi có thể biết về nhữngsự kiện mới nhất trên thế giới. Trên thực tế, đây đã trở thành một không gian ảotuyệt vời nơi mọi người chia sẻ các sự kiện quan trọng của họ để cho người khác biết. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các vấn đề địa phương và quốc tế khác nhau.

Nói chung, tôi thực sự thích vào Facebook mỗi ngày vì dường như đó là xã hội nhỏ bé của tôi và tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn và trống rỗng nếu không có nó. Tuy nhiên, đôi khi tôi nhận ra rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho nó và nên tập trung nhiều hơn vào các mối quan hệ hằng ngày trong cuộc sống thực của tôi.