Advertising – Quảng cáo là một chủ đề rất phổ biến trong bài thi Nói IELTS. Để có thể thảo luận tốt về chủ đề Quảng cáo, bạn cần nắm được các kiến thức cơ bản về các loại hình quảng cáo đa dạng hiện nay. Câu trả lời mẫu cho câu hỏi về các vị trí bạn có thể nhìn thấy quảng cáo như bên dưới sẽ giúp cung cấp cho bạn các từ vựng cũng như ý tưởng vô cùng hữu ích nhé.Tiếng Anh

Tiếng Việt

There are many locations we can find advertisements in our daily life. You see them on the Internet like on websites, social media including Facebook, Instagram, YouTube and so on.

In addition, there are TV commercials, radio adverts every day. Newspapers and magazines also have lots of advertisements.

Moreover, you can see plenty of ads outdoors like big billboards at the side of roads, on buildings, on buses and taxis.

Actually, the list of places with advertisements is endless – there’s almost nowhere you won’t see ads nowadays.

Có rất nhiều nới bạn có thể tìm thấy quảng cáo trong cuộc sống hằng ngày. Đầu tiên, bạn thấy bạn thấy chúng trên Internet, trên các trang web, phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và YouTube.

Bên cạnh đó, có nhiều quảng cáo trên TV và radio mỗi ngày. Báo và tạp chí cũng có rất nhiều quảng cáo.

Ngoài ra, bạn sẽ nhìn thấy nhiều quảng cáo ngoài trời như biển quảng cáo lớn bên đường và trên các tòa nhà, trên taxi và xe buýt,

Danh sách những địa điểm có quảng cáo là vô tận - gần như không nơi nào bạn sẽ không thấy quảng cáo ngày nay.