Communication - Giao tiếp là một trong những chủ đề quan trọng trong phần thi IELTS Speaking và Writing.

Bạn có thể học được rất nhiều từ vựng và ý tưởng hữu ích thông qua sơ đồ tư duy mindmap có cả bản tiếng Anh và tiếng Việt bên dưới.