Sức khỏe là một chủ đề vô cùng quen thuộc trong cả phần Nói và Viết của IELTS. IELTS SUCCESS chia sẻ cùng bạn bài mẫu band 7 về chủ đề người đi làm không sắp xếp được thời gian tập thể dục.

Bạn hãy tham khảo bố cục bài viết và ghi chép lại những cụm từ hay trong bài để có thể áp dụng hiệu quả vào trong chính bài viết của mình nhé.

Many working people get little or no exercise either during the working day or in their free time. Why do many working people not get enough exercise? What can be done about this problem?Physical activity is essential for good health, and yet very few working people manage to find enough time to exercise. This essay will discuss the reasons for the lack of physical activity in the daily routine of working professionals and suggest some solutions to improve the situation.

There are several reasons for this matter. Although exercise is essential, it is getting neglected by office goers, and there are underlying reasonsfor putting aside doing exercise. People fail to do physical trainingbecause they are so busy with their work that they forget to focus on their health. This situation becomes worse when people work from home. As per one study, while working from home, the boundary between work hours and home hours gets blurred. Another reason is the lack of health-related awareness among working staff. Workers are mostly young, and they do not realize the impact of a sedentary daily routine on their body, and they end up going to doctors for aches and pains.

Several measures can be taken to attend to the issue. One way to incorporate exercise into the daily routine of working people is to educate them on the advantages of doing physical training like yoga or Zumba. Another solution is to encourage employers to increase the consciousness of health improvement. Employees can be prompted to get physically fit by joining events like small marathons wherein they get to participate with their colleagues.

In summary, getting physically active is the need of the hour, but it is getting ignored because there is less health awareness among employees. It is time that individuals, organizations and governments should raise public awareness of staying in good shape through various practices.

Words 281
Sentences 15

Hoạt động thể chất là điều cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng rất ít người đi làm có đủ thời gian để tập thể dục. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về lý do thiếu hoạt động thể chất trong thói quen hàng ngày của dân văn phòngvà đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình hình.

Có một số lý do cho vấn đề này. Mặc dù tập thể dục là điều cần thiết, nhưng nó đang bị dân công sở lãng quên, và có những lý do tiềm ẩn dẫn đến bỏ tập thể dục sang một bên. Mọi người không tập thể dục vì bận rộn với công việc mà họ quên chú trọng đến sức khỏe của mình. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn khi mọi người làm việc tại nhà. Theo một nghiên cứu, trong khi làm việc tại nhà, ranh giới giữa giờ làm việc và giờ ở nhà bị xóa nhòa.Một lý do khác là do thiếu ý thức về sức khỏe của người đi làm. Người lao động hầu hết còn trẻ, và họ không nhận ra tác động của thói quen ít vận động hàng ngàyđối với cơ thể của mình, và cuối cùng họ phải đến bác sĩ vì cơ thể mệt mỏi và đau nhức.

Có một số biện pháp có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề. Một cách để kết hợp tập thể dục vào thói quen hàng ngày của những người làm việc là giáo dục họ về những lợi ích của việc tập luyện thể chất như yoga hoặc Zumba. Một giải pháp khác là khuyến khích người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về việc nâng cao sức khỏe. Nhân viên có thể được động viên để có được thể chất khỏe mạnh bằng cách tham gia các sự kiện như cuộc thi chạy marathon nhỏ, trong đó họ được đồng hành cùng với các đồng nghiệp của mình.

Tóm lại, hoạt động thể chất là nhu cầu hàng ngày, nhưng nó đang bị lãng quên vì người lao động ít nhận thức về sức khỏe. Đã đến lúc các cá nhân, tổ chức và chính phủ cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ sức khỏe thông qua các hoạt động khác nhau.