Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn là hai thì rất quan trọng trong các phần của bài thi IELTS. Tuy nhiên, không ít bạn vẫn bị nhầm lẫn về cách sử dụng của hai thì này. IELTS SUCCESS sẽ hướng dẫn các bạn các dấu hiệu để nhạn biết hai thì này.


Hãy cùng nhau làm bài tập thực hành để phân biệt rõ các sử dụng của thì Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ đơn