Nếu trong phần Speaking Part 2, bạn được yêu cầu miêu tả một thiết bị điện tử thì dễ dàng nhất là bạn hãy lựa chọn để miêu tả chiếc điện thoại mình đang sử dụng bởi nó vô cùng quen thuộc và gần gũi với cuộc sống hằng ngày của bạn.

IELTS SUCCESS sẽ gợi ý cho bạn những ý tưởng để miêu tả chiếc điện thoại mỗi cách dễ dàng bằng cách nói về lý do bạn có chiếc điện thoại, miêu tả hình dáng và những chức năng cơ bản. Danh sách các từ vựng hữu ích cuối bài sẽ giúp bạn vận dụng vô cùng linh hoạt vào trong bài nói của chính bạn.


Describe an electronic device you use often.

You should say:

How long you have had it

How often you have used it

What you have used it for

and explain why you use it so often

DOWNLOAD CÂU TRẢ LỜI MẪU VÀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY
an essential gadget: vật dụng, thiết bị cần thiết

on a daily basis: hằng ngày

brand-new: mới tinh

cutting-edge technology: công nghệ tiên tiến

eye-catching design: thiết kế bắt mắt

provide sb with st: cung cấp cho ai cái gì

dozens of beneficial features: rất nhiều tính năng hữu ích

keep in touch with sb: giữ liên lạc với ai

meet sb in person: gặp ai đó trực tiếp

surf web: lướt web

be appreciated for st: được đánh giá cao vì điều gì