Đến nay, đại dịch Coronavirus đã khiến cho hơn 5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 300 nghìn người tử vong trên toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội về sức khỏe, đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường....

Do đó, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một vốn từ vựng cần thiết để có thể tự tin khi Nói về một trong những chủ đề IELTS được dự đoán Health & Coronavirus.

Dưới đây là những từ vựng phổ biến và những ý tưởng vô cùng hữu ích do đội ngũ giáo viên của IELTS SUCCESS biên soạn để giúp các bạn dễ dàng hệ thống, ghi nhớ và áp dụng một cách hiệu quả bằng cách luyện Nói theo các câu hỏi Speaking 3 phần bên dưới.PART 1
 • Do you think health is important? Why?
 • What kinds of activities do you do to stay fit?
 • What did you do during the Corononavirus outbreak to protect yourself
 • Did you find any difficulties with social distancing?

PART 2
 • Describe Coronavirus (Covid-19)
 • You should say:
 • What is it?
 • How is it caused?
 • What are the symptoms?
 • And what precautions should be taken?

PART 3
 • What did people do to stay positive during the Covid-19 pandemic?
 • How did the pandemic affect the socioeconomic condition?
 • What useful technology helped us combat the Coronavirus
 • During the Coronavirus crisis, some people did courageous deeds. Can you give an example of one from your country?
 • What do you think could have been done better to deal with the Coronavirus outbreak?