Trong phần IELTS Writing task 1, bạn sẽ cần viết báo cáo phân tích các số liệu và biểu đồ. Thời gian cho phần thi viết này chỉ có 20 phút nên bạn hãy chuẩn bị thật kỹ để có thể hoàn thành bài viết trong thời gian hợp lý và đạt được điểm cao nhất có thể.

Trong bài viết này, IELTS SUCCESS sẽ chia sẻ cùng bạn các dạng bài phổ biến của IELTS Writing Task 1:

Biểu đồ cột

  • Biểu đồ cột
  • Biểu đồ tỷ lệ
  • Biểu đồ đường
  • Biểu đồ tròn
  • Bảng biểu
  • trình
  • Bản đồ
  • Kết hợp các dạng biểu đồ

Đối với mỗi dạng bài, bạn cần phát hiện ra các đặc điểm và xu hướng nổi bật. Đặc biệt, bạn cần phân biệt các điểm khác biệt của mỗi loại bài để có thể triển khai bài viết IELTS Writing task 1 một cách hiệu quả nhất.

1. Biểu đồ và bảng biểu

Bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Nhận biết chính xác loại biểu đồ cần phân tích số liệu


Biểu đồ đường

Biểu đồ cột

Biểu đồ tỷ lệ

Biểu đồ tròn

Bảng

- Nhận biết khoảng thời gian cần phân tích số liệu để dùng đúng thời của động từ ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

- Cần với biểu đồ đường và bảng biểu, cần chú ý phân tích số liệu ở cả hai trục ngang và trục dọc đồng thời phải nói rõ được đơn vị đo lường.

- Đặc biệt chú ý phân tích thông tin để nêu bật được các điểm quan trọng như số liệu cao nhất, thấp nhất, các số liệu ở thời điểm ban đầu và kết thúc của chu kỳ, xu hướng chung và các đặc tính nổi bật.

2. Với biểu đồ tròn


Các điểm cần lưu ý với biểu đồ tròn như sau:

- Xác định khoảng thời gian cần phân tích ở trong quá khứ, hiện tại hay tương lai

- Sử dụng chính xác đơn vị đo lường của các ố liệu (Hầu hết các đơn vị số liệu của biểu đồ tròn là phần trăm)

- Có bao nhiêu chỉ số cần phân tích

3. Các dạng biểu đồ kết hợp

Đây không phải là dạng câu hỏi phổ biến cho IELTS Writing Task 1 nhưng nếu không có sự chuẩn bị trước thì bạn sẽ không khỏi bối rối khi gặp phải câu hỏi này khi làm bài thi.


Thương trong câu hỏi sẽ có phần yêu cầu "make comparisons where relevant" (so sánh các số liệu có liên quan). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp không có nhiều điểm chung giữa hai biểu đồ thì bạn buộc phải phân tích từng biểu đồ một cách riêng rẽ.

4. Bản đồ và sơ đồ mặt bằng

Bạn sẽ có khả năng gặp câu hỏi về Bản đồ và sơ đồ mặt bằng cho phần IELTS Writing task 1 là 20% do đó đừng bỏ qua việc ôn tập cho loại câu hỏi này.

Thường câu hỏi sẽ yêu cầu bạn phân tích hai biểu đồ trong các năm khác nhau và chỉ ra những sự khác biệt của các tòa nhà, công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng. Do đó, bạn cần chú ý sử dụng thời của động từ ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lại phù hợp với biểu đồ ở các năm.

5. Quy trình

Đối với dạng câu hỏi miêu tả quy trình, thường không có nhiều thông tin trên biểu đồ nên bạn cần phải miêu tả tất cả các bước của quy trình bằng cách xác định rõ bước khởi đầu và bước kết thúc, chỉ ra có bao nhiêu bước tất cả trong quy trình và các bước được chia thành các giai đoạn chính như nào.


Ngoài ra cũng cần xác định rõ đó là tiến trình có điểm kết thúc hay là một chu kỳ tuần hoàn lặp đi lặp lại.

IELTS SUCCESS sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách phân tích và triển khai bài IELTS Writing Task 1 cho từng dạng bài một cách hiệu quả trong các bài viết tiếp theo.