Như IELTS SUCCESS đã chia sẻ cùng các bạn Công thức vàng để trả lời Liking questions - câu hỏi về sở thích thì ở bài viết này chúng ta sẽ cùng xem cách để trả lời câu hỏi Disliking questions như nào để đạt điểm cao trên 6.0 nhé.

 Câu hỏi ví dụ:

Is there anything you don't like about your hometown?

Có điều gì bạn không thích về quê hương của bạn không?

 Hãy cùng xem các điểm bạn cần lưu ý khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi dạng Disliking questions.

 1. Các cách diễn đạt Không thích trong tiếng Anh

Từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

I'm not so keen on...

Tôi không mặn mà lắm với ...

I'm not much of a fan of...

Tôi không phải là một fan hâm mộ của ..

I'm not really that fond of...

Tôi thực sự không thích ...

Đối với vật hoặc sự việc bạn thực sự không thích, hãy dùng cách cụm từ sau

Từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

I totally detest...

Tôi hoàn toàn ghét ...

I absolutely loathe...

Tôi hoàn toàn không thích ...

I really can't stand...

Tôi thực sự không thể chịu được ...

2. Phát triển phần nói của mình theo các bước như sau để tăng tính logic và liên kết giữa các câu.

-Bước 1: Trả lời câu hỏi

-Bước 2: Đưa ra ý 1 và giải thích

-Bước 3: Đưa ra ý 2 và giải thích

Bạn hãy tham khảo câu trả lời mẫu bên dưới:

- Bước 1: Trả lời bao quat chung

There are some things in my hometown that I am not really intersted in.

- Bước 2: Đưa ra ý 1 và giải thích

I'm not keen on the weather there, especially during the summer months. This is because the temperatures can get up to 40 degree and it is boiling hot.

- Bước 3: Đưa ra ý 2 và giải thích

In addition to this, I am not fond of the traffic system which causes a lot of traffic jams at rush hours. As a result, it takes me so much time to travel from on to other places.

Câu trả lời hoàn chỉnh:

There are some things in my hometown that I am not interested in.

I'm not keen on the weather there, especially during the summer months. This is because the temperatures can get up to 40 degrees and it is boiling hot.

In addition to this, I am not fond of the traffic system which causes a lot of traffic jams at rush hours. As a result, it takes me so much time to travel from on to other places.

3. Bài tập thực hành

Viết câu trả lời của bạn cho các câu hỏi sau sử dụng cấu trúc câu trả lời và các cụm từ nối như trê. Luyện nói trôi chảy cho câu trả lời của bạn và ghi âm lại để tự đánh giá và chỉnh sửa phần thực hành của mình.

-Is there anything you don't like about your school/ studies?

-Is there any food you don't like?

-What's the worst thing about shopping?

-Are there any clothes that you don't like?

-What type of weather do you dislike?